Inčukalna PGK tehniskā jauda 2024./2025. gada ciklam noteikta 22 900 000 000 kWh

AS “Conexus Baltic Grid” ir noteikusi Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk – krātuve) tehnisko jaudu 2024./2025. gada krātuves ciklam. Saskaņā ar veiktajiem mērījumiem un aprēķiniem tehniskā jauda 2024./2025. gada krātuves ciklam būs 22 900 000 000 kWh.

Diennakts tehniskā iesūknēšanas jauda ir noteikta 2024./2025. gada krātuves ciklam 128 GWh/dienā apmērā ar iespēju to pēc nepieciešamības pārskatīt iesūknēšanas sezonas laikā.

Informācija publicēta:
24.04.2024 16:10:34
Atpakaļ