Conexus vēl neuzsāk 2020./2021. gada krātuves jaudu rezervāciju

Neskatoties uz to, ka pērn Inčukalna pazemes gāzes krātuves (Inčukalna PGK) jaudu rezervācija tika uzsākta 15. janvārī, un arī šodien AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk Conexus) saņēma vairāku sistēmas lietotāju pieprasījumus jaudu rezervācijai nākamajai krātuves sezonai, Conexus vēl neuzsāk Inčukalna PGK jaudu rezervāciju 2020./2021. gada sezonai.

Lai sistēmas lietotājiem varētu apstiprināt krātuves jaudas rezervāciju 2020./2021. gada krātuves ciklam, nepieciešams Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) apstiprināts regulējums, kas nosaka krātuves produktu klāstu, to pārdošanas veidu, kā arī produktu cenu. Minētā lēmuma pieņemšanai un regulējuma 2020./2021. gada krātuves ciklam apstiprināšanai nepieciešamo informāciju Conexus ir iesniedzis Regulatoram 2019. gada 2. decembrī.

Zane Kotāne, AS “Conexus Baltic Grid” Valdes priekšsēdētāja: “Ņemot vērā sistēmas lietotāju lielo interesi par krātuves rezervāciju iepriekšējā krātuves ciklā, Conexus iesniedza Regulatoram plašus priekšlikumus regulācijas vides pilnveidošanai. Priekšlikumi iekļauj gan jaunus produktus krātuves ciklā, gan izsoles mehānisma ieviešanu atsevišķiem produktiem, kā arī tarifu priekšlikumus 2020./2021. gada krātuves ciklam. Kamēr tiek izskatīti visi lēmuma pieņemšanai iesniegtie dokumenti, esam lūguši Regulatoru izstrādāt pagaidu regulāciju, lai sistēmas lietotāji varētu prognozēt savus biznesa procesus. Mēs novērtējam dabasgāzes tirgus dalībnieku interesi par Inčukalna pazemes gāzes krātuves pakalpojumiem un tirgu informēsim par jaunās rezervāciju sezonas aktualitātēm pēc iespējas ātrāk.” 

Informācija publicēta:
15.01.2020 17:26:43
Atpakaļ