Conexus veiks tirgus izpēti ūdeņraža infrastruktūras attīstībai Latvijā

Ar nolūku izpētīt ūdeņraža ražošanas, pieprasījuma, pārvades un uzglabāšanas potenciālu Latvijā, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus) veiks tirgus izpēti. Tās rezultāti sniegs ieguldījumu turpmākai ūdeņraža infrastruktūras attīstībai Latvijā un ārpus tās robežām.

Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Komisijas nospraustais Eiropas Savienības enerģētikas transformācijas un dekarbonizācijas kurss izvirza dalībvalstīm pienākumu ilgtermiņā ievērojami samazināt to radītās SEG emisijas un veicināt pāreju uz atjaunojamās enerģijas izmantošanu. Transformācijas stratēģijas pamatā  ir ūdeņraža ekonomikas attīstība, kurā ūdeņradis tiks izmantots kā atjaunojamās enerģijas nesējs un uzkrājējs ar izmantošanas potenciālu nākotnē. ES dalībvalstis šobrīd aktīvi strādā pie kursa īstenošanas, ko apliecina ievērojamais ūdeņraža projektu skaits visā Eiropā. Arī mūsu reģionā kaimiņvalstis strādā pie industriālās “ūdeņraža ielejas” izveides iespēju izpētes, vērtējot, ko ražotājiem un patērētājiem sniegtu t.s. “zaļā ūdeņraža” infrastruktūras, uzglabāšanas un pārvades apvienošana. Vienlaikus, Lietuvā par nozari atbildīgā ministrija nākusi klajā ar pamatnostādnēm Ūdeņraža sektora attīstībai Lietuvā 2023.-2030. gadam, savukārt Igaunijā plānots izveidot “ūdeņraža ieleju” un stiprināt ūdeņraža loma atjaunotajā Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2030.gadam. Līdz ar to ir svarīgi, ka arī Latvijā tiek aktīvi strādāts pie ūdeņraža tirgus potenciāla izpētes un novērtējuma, lai laikus īstenotu pakāpenisku un samērīgu ūdeņraža integrāciju atjaunojamās enerģijas sistēmā.

Rūpējoties par Conexus pārvaldītās infrastruktūras ilgtspējīgu un efektīvu darbību, lai nodrošinātu saražotā ūdeņraža pārvadīšanai no ražošanas līdz patēriņa vietām nepieciešamās pārvades infrastruktūras izveidošanu, Conexus kopīgi ar citu valstu pārvades sistēmu operatoriem “Gasgrid Finland” (Somija), “Elering” (Igaunija), “Amber Grid”(Lietuva), “Gaz System Poland” (Polija) un “Ontras” (Vācija) ir uzsākuši Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridora projektu, kā ietvaros līdz 2030. gadam ir  paredzēts izveidot pārrobežu ūdeņraža pārvades koridoru no Somijas caur Igauniju, Latviju, Lietuvu un Poliju līdz Vācijai. Tāpat Conexus strādā pie atsevišķa ūdeņraža reģionālas krātuves projekta ar plānoto jaudu virs 10 TWh.

Lai īstenotu dekarbonizācijas procesu kā vienotu  Baltijas jūras valstu projektu, minētā starpvalstu projekta ietvaros Conexus, līdzīgi kā citi operatori savās Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridora projekta dalībvalstīs, veiks nesaistošu tirgus izpēti ūdeņraža infrastruktūras potenciāla Latvijas teritorijā sākotnējai novērtēšanai, kurā laipni aicināti piedalīties visi Latvijā aktīvie uzņēmēji.

“Conexus īstenotā tirgus izpēte, kas ir viena no Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridora projekta attīstības sastāvdaļām un kurā aicināti piedalīties tirgus dalībnieki, palīdzēs novērtēt gan potenciālo ūdeņraža ražotāju, gan patērētāju intereses līmeni par jauno ūdeņraža pārvades projektu izstrādi, tostarp gatavību izmantot ūdeņraža pārvades gāzesvada un iespējamās ūdeņraža krātuves pakalpojumus 2030., 2035., 2040. un 2050. gadā. Eiropas enerģijas transformācijas laikā ir svarīgi izvērtēt nākotnes enerģijas un esošās infrastruktūras iespējamo mijiedarbību, jo, apzinot un pētot iesaistīto pušu interesi par jaunajiem enerģijas veidiem, pārvades sistēmas operatori var modelēt tālāko nozares attīstību,” skaidro Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss.

U. Bariss papildina, ka rezultāti ļaus apzināt iespējamos pārvades koridoru ceļus un starpvalstu starpsavienojumus, ieejas punktus no ražošanas objektiem, ieejas/izejas punktus ūdeņraža krātuvei,  izejas punktus patērētājiem pieprasījuma nodrošināšanai, kā arī potenciālo pārvades jaudu.

Conexus organizētā tirgus izpēte par ūdeņraža ražošanas, pieprasījuma, pārvades un uzglabāšanas potenciālu Latvijā ilgs līdz 2023. gada 1. oktobrim. Tirgus dalībnieki tiek lūgti elektroniski aizpildīt aptauju šeit.  

Informācija publicēta:
03.08.2023 14:16:33
Atpakaļ