Conexus nosaka krātuves jaudas atgriešanas kārtību

AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Conexus) ir noteicis kārtību, kādā sistēmas lietotājiem, kas jau rezervējuši Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk – PGK) jaudu 2022./2023. gada krātuves ciklam līdz 2022. gada 9. martam, ir iespēja atteikties no rezervētās jaudas. Conexus izstrādātā jaudas atgriešanas kārtība ir atrodama šeit.

Papildus jaudas atgriešanas kārtības noteikšanai Conexus plāno noteikt jaudas sadales kārtību dabasgāzes pārvades sistēmas jaudas un Inčukalna PGK iesūknēšanai, kas nodrošina no Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes (turpmāk - SDG) termināļa un Lietuvas-Polijas dabasgāzes starpsavienojuma pārvadītās gāzes iesūknēšanu Inčukalna PGK.

Šādus pienākumus Conexus noteica 2022. gada 8. marta Ministru Kabinets lēmumā, kas paredz agrīnās brīdināšanas līmeņa izsludināšanu dabasgāzes apgādes nozarē.

Inčukalna PGK pārslodzes vadības ietvaros plūsmām no Klaipēdas SDG termināļa (un nākotnē Lietuvas-Polijas dabasgāzes starpsavienojuma) tiks noteikta prioritāte papildus Inčukalna PGK pārslodzes vadības procedūrai, kas jau noteikta saskaņā ar Inčukalna PGK lietošanas noteikumu 58.2. apakšpunktu. Tā attieksies uz visiem sistēmas lietotājiem, kas noslēguši uzglabāšanas pakalpojumu līgumu par Inčukalna PGK izmantošanu. Precizētie Inčukalna PGK pārslodzes vadības nosacījumi un to piemērošanas sākuma laiks, tiks publicēti tuvākajā laikā, pēc algoritma izstrādes un nosacījumu saskaņošanas ar citiem pārvades sistēmas operatoriem.

Informācija publicēta:
15.03.2022 18:27:58
Atpakaļ