Conexus iesniedz dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projektu

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (Conexus) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir iesniegusi dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projektu nākamajiem trim gadiem.

Lai gan iesniegtā tarifa vērtība pieaugs par 0.00074 EUR/kWh jeb 39%, tomēr sagaidāms, ka uz dabasgāzes lietotāju kopējo rēķinu tas atstās minimālu ietekmi - vidēji 0.5% - 1.1% robežās. Iesniegtais tarifu projekts ir izstrādāts atbilstoši dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikai, apkopojot visas tehnoloģiski un ekonomiski pamatotās izmaksas, lai nodrošinātu dabasgāzes pārvades sistēmas uzturēšanu, tās drošu, nepārtrauktu darbību, un kas nepieciešamas pārvades sistēmas pakalpojuma efektīvai sniegšanai. Lai gan kopējās Conexus izmaksas ir mazinājušās, plānoto tarifu pieaugumu nosaka dabasgāzes patēriņa kritums.

Conexus ir aprēķinājis maksu par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu 0.00267 EUR/kWh apmērā. Salīdzinot ar spēkā esošo pārvades tarifu, tarifa vērtība pieaug par 0.00074 EUR/kWh, jeb 39%.

Publikācija izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Tarifu projekts.

Informācija publicēta:
01.06.2023 00:00:00
Atpakaļ