AS „Conexus Baltic Grid” iesniedz Regulatoram apstiprināšanai infrastruktūras lietošanas noteikumu projektus

Atbilstoši Enerģētikas likuma 44. panta vienpadsmitajā daļā noteiktajam, noteikumu projektu izstrādes gaitā iepriekš ir veikta noteikumu projektu sabiedriskā apspriešana.

2016.gada 8. martā stājās spēkā Saeimas 2016.gada 11. februārī pieņemtie grozījumi Enerģētikas likumā par dabasgāzes tirgus atvēršanu Latvijā un akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" sadalīšanu, kā rezultātā 2017.gada 2.janvārī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid”, kura turpmāk pildīs pārvades sistēmas operatora un uzglabāšanas sistēmas operatora pienākumus.
Līdz ar izmaiņām Enerģētikas likumā, Latvijai no 2017.gada 3.aprīļa ir pienākums ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.715/2009 (2009. gada 13. jūlijs) attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un krātuvei.

Tarifu projekts sagatavots saskaņā ar šādiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Regulators) apstiprinātiem dokumentiem:

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti ir pieejami “Conexus Baltic Grid” tīmekļa vietnē

Sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemto priekšlikumu apkopojums un analīze, kā arī pielikumā pievienoto dokumentu elektroniskās versijas ir pieejamas “Conexus Baltic Grid” tīmekļa vietnē.

Atpakaļ