AS “Conexus Baltic Grid” iesniedz jauno pārvades tarifu projektu

AS “Conexus Baltic Grid” 22.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza jauno pārvades tarifu projektu, kas ir pārdomāts, izsvērts un izveidots atbilstoši jaunajai situācijai Latvijas dabasgāzes tirgū.

Jaunie tarifi izstrādāti, lai dabasgāzes pārvades sistēmas lietotāju maksājumi segtu ekonomiski pamatotas pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu pārvades pakalpojuma rentabilitāti. Lai veicinātu vēl lielāku tirgus dalībnieku interesi par Inčukalna pazemes gāzes krātuvi (Inčukalna PGK) un dotu iespēju tirgotājiem efektīvāk izmantot savus krājumus ikdienas balansēšanā, tarifu projektā paredzēta atlaides piešķiršana 100% apmērā starpsavienojumā ar Inčukalna PGK.

Piedāvātie tarifi ir zemākie Baltijas valstu vidū, un veicina likvīda Baltijas vairumtirdzniecības tirgus veidošanos.

2017. gada 1. jūlijā stājās spēkā jauni, SPRK apstiprinātie pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi, kuri tika izstrādāti atbilstoši Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikai. Taču darbībai jaunajā tirgus situācijā ir veiktas būtiskas izmaiņas dabasgāzes normatīvajos aktos un pieņēmumos, kas radījis apstiprinātajos tarifos neiekļautas izmaksas.

Saskaņā ar SPRK Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas 66.punktu Sistēmas operators līdz katra gada 1. februārim iesniedz regulatoram izvērtēšanai tarifu projektu un tam atbilstošās izmaksas 12 mēnešu periodam, informāciju par tarifu pārskata ciklā plānotajiem jaudas rezervēšanas pakalpojuma nepieciešamiem ieņēmumiem, kā arī informāciju par iepriekšējā kalendārā gada ieņēmumiem no jaudas rezervēšanas pakalpojuma un kopējām faktiskām pārvades sistēmas jaudas rezervēšanas pakalpojuma izmaksām.

2017. gads bija AS “Conexus Baltic Grid” pirmais darbības gads, kad līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu 2017. gada 3. aprīlī, notika ieejas/izejas jaudu rezervēšanas sistēmas ieviešana un pāreja no dabasgāzes uzskaites tilpuma mērvienībās (m3) uz uzskaiti enerģijas vienībās (kWh). AS “Conexus Baltic Grid” ir par Latvijas tirgus zonu atbildīgais dabasgāzes tirgus dalībnieks, kura atbildībā ir enerģijas pārvades sistēmas darbība, apkalpošana, drošība un savienojums ar citu valstu pārvades sistēmām.

Ar iesniegto pārvades tarifu projektu iespējams iepazīties ŠEIT. 

Ar tarifu projekta publiskojamo daļu var iepazīties ŠEIT.

Atpakaļ