Conexus apkopo publiskās apspriešanas rezultātus un iesniedz SPRK komisijā noteikumu un nolikumu projektus, kā arī 2020./2021. gada krātuves cikla tarifus

Izzinot interesi par uzglabāšanas pakalpojuma pieprasījumu, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” 2019. gada 7. novembrī izsludināja publisko apspriešanu par:

  • Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumu projektu;
  • Krātuves jaudas izsoles nolikuma projektu;
  • Prioritātes produkta izsoles nolikuma projektu.
  • Izsoles par aktīvās dabasgāzes daudzuma uzglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu krātuvē 2020.-2021. gadā projektu

Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti viedokļi no ieinteresētajām pusēm un tirgus dalībniekiem.

Noslēdzoties sabiedriskajai apspriešanai, Conexus Baltic Grid ir apkopojuši saņemtos viedokļus un izstrādājuši labojumus noteikumos un nolikumos. Labojumi 2019. gada 2. decembrī ir iesniegti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegtie dokumenti ir pieejami šeit:

  • Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi (Projekts);
  • Krātuves jaudas izsoles nolikums (Projekts);
  • Prioritātes produkta izsoles nolikums (Projekts).

Iesniegto komentāru apkopojums: (Komentāri)

2019. gada 2. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā tika iesniegtas arī 2020./2021. gada Inčukalna pazemes gāzes krātuves cikla tarifu vērtības:

1. tirgus produkta tarifa minimālā vērtība - 1.00000 EUR/MWh;

2. virtuālās pretplūsmas produkta tarifs – 0.35000 EUR/MWh;

3. grupētās jaudas produkta maksimālā vērtība – 3.52056 EUR/MWh;

4. divu gadu grupētās jaudas produkta tarifs - 4.52056 EUR/MWh.

Informācija publicēta:
03.12.2019 18:59:07
Atpakaļ