AS "Augstsprieguma tīkls" iegādājas papildus AS "Conexus Baltic Grid" kapitāldaļas

Valdība 2017.gada 19.decembra sēdē pieņēmusi lēmumu, ka valsts iegādāsies arī SIA “ITERA Latvija” piederošās AS "Conexus Baltic Grid" akcijas. Saskaņā ar šo lēmumu Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) šodien ir noslēdzis darījumu ar SIA “ITERA Latvija” par tam piederošo 16,05% akciju iegādi dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatorā, akciju sabiedrībā “Conexus Baltic Grid”.

AST un SIA “ITERA Latvija” darījuma cena un citi tā nosacījumi ir konfidenciāli.

Tādējādi, Latvijas valstij kopumā uz doto momentu pieder 34,36% AS "Conexus Baltic Grid" akciju.

Balstoties uz atbildīgo institūciju un piesaistīto neatkarīgo konsultantu veikto vērtējumu un atzinumiem, valdība ir secinājusi, ka AS "Conexus Baltic Grid" akciju iegāde ir svarīgs valsts enerģētiskās neatkarības un drošības jautājums. Vienlaikus, iegādājoties Inčukalna pazemes gāzes krātuves un pārvades sistēmas operatora akcijas, valsts mērķis ir turpināt virzību uz Baltijas valstu un Somijas reģionālā gāzes tirgus izveidošanu līdz 2020. gadam. 

Atpakaļ