Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Privātuma politika

Piekrītu

Darbības Conexus aizsargjoslās

Informācija par AS “Conexus Baltic Grid” inženierbūvju un inženiertīklu aizsargjoslām saskaņā ar Aizsargjoslu likumu

Elektronisko sakaru tīkls, Aizsargjoslu likuma (turpmāk – AL) 14.panta 2.daļa 1.punkts)

 • aizsargjosla: zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass vai kabeļu kanalizācijas caurules ārējās malas.

Elektrisko tīklu kabeļu līnija (AL 16.panta 2.daļas 3.punkts)

 • aizsargjosla: zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass, bet, ja kabeļu līnija šķērso meža teritoriju, — 1,5 metru attālumā no kabeļu līnijas ass katrā pusē. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem.

Elektrisko tīklu sadales iekārtas (AL 16.panta 2.daļa 5.punkts)

 • aizsargjosla: zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.

Gāzesvadi ar spiedienu virs 1.6 megapaskāliem (AL 22.panta 2.daļas 1.punkta c.apakšpunkts)

 • aizsargjoslas: ekspluatācijas aizsargjosla 15 m uz katru pusi no gāzesvada ass;
  • drošības aizsargjosla (AL (AL 32.2 pants, 2.daļa, 1.punkts) uz katru pusi no gāzesvada ass, ja  gāzesvada diametrs: a)  līdz  300 mm — 75 metru attālumā,
  • b) no 300 mm līdz 600 mm — 125 metru attālumā,
  • c) no 600 mm līdz 800 mm — 150 metru attālumā.

Gāzes regulēšanas stacijas

 • ekspluatācijas aizsargjosla (AL 22.panta 2.daļas 3.p, b) apakšpunkts) - 6 metru attālumā no iežogojuma,
 • drošības aizsargjosla (AL 32.2 panta 2.1daļas 2.punkts) – 100 m attālumā no iežogojuma.

Pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtas (AL 22.panta 2.daļa, 3.p, i) apakšpunkts)

 • aizsargjosla: 4 metru attālumā no zemējuma kontūras.

Urbumi (AL 22.panta2.daļa, 4.p, a)apakšpunkts).

 • ekspluatācijas aizsargjosla: 50 metru attālumā no urbuma,
 •  drošības aizsargjosla urbumiem:
  • ap dabasgāzes krātuvju urbumiem ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbumiem, kuri nav savienoti ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni, — 100 metru attālumā no urbuma (AL 32.2 pants, 2.daļa, 2.punkts f) apakšpunkts),
  • ap dabasgāzes krātuvju urbumiem (AL 32.2 pants, 2.daļa, 2.punkts g) apakšpunkts), kuri atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienoti ar kolektorslāni, — 300 metru attālumā no urbuma.

Gāzes savākšanas punkti:

 • ekspluatācijas aizsargjosla (AL 22.panta, otrā daļa, 3.punkta, c)apakšpunkts) - 10 metru attālumā no iežogojuma,
 • drošības aizsargjosla (AL 32.2 pants, 2.daļa, 2.punkts, b)apakšpunkts)  — 300 metru attālumā no iežogojuma.

Ap dabasgāzes kompresoru stacijām:

 • ekspluatācijas aizsargjosla (AL 22.panta, 2.daļa, 3.punkta, c)apakšpunkts) – 10 m no iežogojuma;
 • drošības aizsargjosla (AL 32.2 pants, 2.daļa, 2.punkts, a)apakšpunkts) 450 metru attālumā no būves ārsienas vai kompresoru stacijas iekārtām.