Cookies are used on the page.
By visiting this site, you agree to use cookies.

Agree

Public holidays and days off in 2021

2021 Year

Estonia

Latvia

January 1

New Year's Day

New Year's Day

February 24

Independence Day, anniversary of the Republic of Estonia

-

April 2

Good Friday

Good Friday

April 4

Easter Sunday

Easter Sunday

April 5

-

2nd Easter day

May 1

Spring Day

Labor Day,

Day of convening the Constitutional Assembly of the Republic of Latvia

 

May 4

-

Day of Restoration of Independence

May 23

Pentecost

Pentecost

June 23

Victory Day

Summer Solstice Day

June 24

Midsummer Day

Midsummer Day

August 20

Independence Restoration Day

-

November 18

-

Latvian Independence Day

December 24

Christmas Eve

Christmas Eve

December 25

Christmas Day

Christmas Day

December 26

2nd Christmas Day

2nd Christmas Day

December 31

-

New Year’s Eve

*

The working day directly preceding New Year's Day, Anniversary of the Republic of Estonia, Victory Day and Christmas Eve is reduced by three hours

The working day directly preceding mentioned public holidays and days off is reduced by one hour

 

Uzmanību!

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas sakarā ar COVID-19 izplatību pagarināšanu līdz 2021. gada 7. februārim, AS “Conexus Baltic Grid” izsludinātajos iepirkumos iesniegto piedāvājumu atvēršana līdz norādītajam termiņam notiks bez pretendentu pārstāvju piedalīšanās.