Neitralitātes maksa 2020.gadā

2020 Piemērojamā neitralitātes maksa, (EUR / MWh)
Janvāris €   0.02
Februāris € - 0.01
Marts €   0.01
Aprīlis €   0.00
Maijs €   0.04
Jūnijs €   0.01
Jūlijs €   0.00
Augusts €   0.00
Septembris € - 0.02
Oktobris €   0.06
Novembris €   0.01
Decembris € - 0.01