Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu

Vides, arodveselības un darba drošības politika

Inčukalna pazemes gāzes krātuve – Baltijas valstīs vienīgā pazemes gāzes krātuve, kas ļauj garantēt dabasgāzes apgādes stabilitāti gan Latvijā, gan visā Baltijas reģionā. Objekta darbību nodrošina akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” struktūrvienība „Inčukalna pazemes gāzes krātuve”, kuras pamatdarbības procesi ir dabasgāzes iesūknēšana, uzglabāšana un izņemšana.

Lai paaugstinātu minēto procesu drošību, īstenotu videi un nodarbinātajiem nekaitīgu darbību, Inčukalna pazemes gāzes krātuvē atbilstoši ISO 14001:2015 un OHSAS 18001:2007 standartu prasībām ir izstrādāta un ieviesta vides, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma, kura tiek izteikta kā Integrētā vadības sistēma.  Integrētās vadības sistēmas galvenie uzdevumi ir:

  1. Nodrošināt vides, arodveselības un darba drošības likumdošanas un citu saistošo prasību ievērošanu.
  2. Veikt inženiertehnisko kontroli, administratīvi organizatorisko vadību, pielietot aizsardzības līdzekļus, lai aizsargātu vidi un novērstu darbinieku ievainojumus, veselības pasliktināšanos.
  3. Ieviešot jaunās tehnoloģijas, modernizējot tehnoloģiskos procesus, iekārtas un aprīkojumu, kā arī, panākot pasaules prakses rādītājiem atbilstošu objekta drošības līmeni, mazināt objekta pašreizējās un perspektīvās darbības ietekmi uz vidi, nodarbināto veselību un drošību darbā.
  4. Nepārtraukti izglītot darbiniekus, iepazīstinot viņus ar nozīmīgajiem jautājumiem par objekta ietekmi uz vidi, arodveselību un darba drošību.
  5. Sadarbojoties ar valsts, pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām, savlaicīgi un objektīvi tās informēt par objekta pašreizējo un potenciāli iespējamo ietekmi uz vidi, nodarbināto veselību un drošību darbā.
  6. Pastāvīgi uzturēt un uzlabot vides, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmu, kas atbilst ieinteresēto personu vajadzībām, organizācijas kontekstam un nodrošina ilgtspējīgu attīstību. 
Atpakaļ