Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu

Darba piedāvājumi

Conexus ir dinamisks un inovatīvs uzņēmums, kas pierādījis savas pozīcijas tirgū.

Vakance:
Darba vieta:
Pieteikties līdz:

Kontrolmēraparātu inženieris

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu  uz Kontrolmēraparātu inženiera amatu Energosistēmu dienestā.

Galvenās prasības pretendentam:

 • Pirmā līmeņa augtākā izglītība IT tehnoloģijas, automātikas iekārtas un rūpniecisko kontrolieru programmēšanā  (vēlams elektrotehnikas specialitātē);
 • valsts valodas (B līmeņa 2. pakāpe), kā arī angļu un krievu valodas prasmes;
 • vēlama pieredze rūpnieciskajā automātikā;
 • automatizācijas elementu darbības principu izpratne, mēraparātu darbības principu pārzināšana;
 • vēlams sertifikāts par elektrodrošības grupas piešķiršanu ( Bz grupa);
 • vēlama darba pieredze ar elektromontāžas darbiem;
 • prasmes rūpniecisko automātikas iekārtu apkalpošanā un programmēšanā;
 • vēlamas zināšanas gāzes pārsūknēšanas iekārtu automātikā un programmēšanā;
 • spēja plānot, organizēt un veikt darba pienākumus pastāvīgi un savlaicīgi;
 • labas saskarsmes prasmes un spēja strādāt komandā;
 • stresa noturība kritiskās situācijās;
 • spēja veikt darbus, kas saistīti ar ilgstošu uzmanības sasprindzinājumu;
 • gatavība strādāt ārpus darba laika;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:

 • uzturēt mēraparatūras uzskaites dokumentāciju atbilstoši Sabiedrības standartam un Mērījumu vienotības likuma prasībām;
 • nodrošināt ekspluatācijas dokumentācijas pareizu noformēšanu, pavairošanu un izsniegšanu attiecīgiem speciālistiem, kā arī tās saglabāšanu;
 • savlaicīgi un kvalitatīvi veikt mēraparatūras, automātikas elementu, tīkla un serveru iekārtu profilaktisko apkopi;
 • veikt monitoringa mērījumu rezultātu operatīvu analīzi;
 • veikt ikgadējās tehniskās apkopes uzticētajam tehniskajam aprīkojumam un datu reģistrēšanu darba aprīkojuma reģistrācijas lapās;
 • noformēt gāzbīstamo un ugunsbīstamo darbu uzdevumus, sagatavot tehnisko dokumentāciju, organizēt darbu izpildi;
 • sagatavot atskaites, pārskatus, priekšlikumus un citus dokumentus;
 • sniegt Dienesta vadītājam informāciju par savu uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem.

Atrašanās vieta:

Inčukalna PGK, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.

Atalgojums: līdz 1330 EUR (Bruto)

CV un pieteikuma vēstuli ar noradi „ Kontrolmēraparātu inženieris” lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv līdz 2020. gada 5. maijam.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Energosistēmu dienesta  vadītāju Māri Eihvaldu pa tālruni 67048081.

Lasīt vairāk

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.

05.05.2020

Elektromontieris

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu  uz Elektromontiera amatu Energosistēmu dienestā.

Galvenās prasības pretendentam:

 • vidējā tehniskā vai tehnisko specialitāšu arodvidusskolas izglītība  (vēlams elektrotehnikas specialitātē);
 • valsts valodas (B līmeņa 2. pakāpe), kā arī angļu un krievu valodas prasmes;
 • vēlama pieredze darbā ar elektroierīču un elektropatēriņu monitoringa sistēmu;
 • automatizācijas elementu darbības principu izpratne, mēraparātu darbības principu pārzināšana;
 • vēlams sertifikāts par elektrodrošības grupas piešķiršanu ( C grupa);
 • vēlama darba pieredze ar elektromontāžas darbiem;
 • prasme lasīt un izprast principiālās un montāžas elektriskās shēmas;
 • spēja veikt elektroietaišu un elektroiekārtu apskati, konstatēt to bojājumus un defektus, novērst tās savas kompetences ietvaros;
 • spēja plānot, organizēt un veikt darba pienākumus pastāvīgi un savlaicīgi;
 • labas saskarsmes prasmes un spēja strādāt komandā;
 • stresa noturība kritiskās situācijās;
 • gatavība strādāt ārpus darba laika;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:

 • spēja kāpt un strādāt augstumā;
 • prasme strādāt ar elektromontiera darbam nepieciešamajiem instrumentiem;
 • savlaicīgi un kvalitatīvi veikt montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, vadoties pēc atbilstošās dokumentācijas vai augstākas kvalifikācijas speciālista vadībā;
 • veikt tehniskās pārbaudes un apkopes elektroiekārtām un datu reģistrēšanu darba aprīkojuma reģistrācijas lapās;
 • veikt izolācijas un zemējuma, zibens aizsardzības pretestības mērījumus;
 • sniegt tiešajam vadītājam informāciju par savu uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem.

Atrašanās vieta:

Inčukalna PGK, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.

Atalgojums: līdz 1000 EUR (Bruto)

CV un pieteikuma vēstuli ar noradi „ Elektromontieris” lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv līdz 2020. gada 5. maijam.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Energosistēmu dienesta  vadītāju Māri Eihvaldu pa tālruni 67048081.

Lasīt vairāk

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads

05.05.2020

Ģeologs

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu uz Ģeologa amatu Ģeoloģiskajā dienestā.

Galvenās prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa augtākā izglītība (vēlams profesionālā augstākā tehniskā izglītība ģeoloģijas, hidroģeoloģijas vai vides inženierzinātnēs, var būt iesāktas studijas);
 • valsts valodas zināšanas (C līmeņa 1. pakāpe), kā arī angļu un krievu valodas zināšanas (B līmeņa 2. pakāpe);
 • vēlamas pamatzināšanas hidroģeoloģijā;
 • vēlama pieredze dokumentu pārvaldības jomā;
 • spēja plānot, organizēt un veikt darba pienākumus pastāvīgi un savlaicīgi;
 • labas saskarsmes prasmes un spēja strādāt komandā;
 • prasme darbā ar datoru (Microsoft Office, e-pasta sistēma, interneta pārlūkprogrammas) un citu biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt Dienesta arhīva uzturēšanu - dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu;
 • piedalīties monitoringa programmas izpildē;
 • nodrošināt ekspluatācijas dokumentācijas pareizu noformēšanu, pavairošanu un izsniegšanu attiecīgiem speciālistiem, kā arī tās saglabāšanu;
 • aizpildīt monitoringa mērījumu datubāzi;
 • sagatavot atskaites, pārskatus, priekšlikumus un citus dokumentus;
 • sniegt Dienesta vadītājam informāciju par savu uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem;
 • iespējams darbs lauka apstākļos, darba braucieni un komandējumi.

Atrašanās vieta:

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts

Atalgojums: līdz 1330 EUR (Bruto)

CV un pieteikuma vēstuli ar noradi „ Ģeologa” lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv līdz 2020. gada 5. maijam.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Ģeoloģiskā dienesta vadītājai Intai Karvonenai pa tālruni 67048021.

Lasīt vairāk

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts

05.05.2020

Elektromehānisko iekārtu mehāniķis

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu  uz Elektromehānisko iekārtu mehāniķa amatu Energosistēmu dienestā

Galvenās prasības pretendentam:

 • vidējā tehniskā vai tehnisko specialitāšu arodvidusskolas izglītība (vēlams elektronikas vai automātikas specialitātē);
 • valsts valodas (A līmeņa 1. pakāpe), kā arī angļu un krievu valodas prasmes;
 • vēlama pieredze darbā ar elektroiekārtām rūpniecībā;
 • automatizācijas elementu darbības principu izpratne, mēraparātu darbības principu pārzināšana;
 • vēlama pieredze darbā ar rūpniecisko iekārtu programmatūru;
 • vēlams sertifikāts par elektrodrošības grupas piešķiršanu ( Bz grupa);
 • spēja plānot, organizēt un veikt darba pienākumus pastāvīgi un savlaicīgi;
 • labas saskarsmes prasmes un spēja strādāt komandā;
 • gatavība strādāt ārpus darba laika;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:

 • ekspluatēt, apkalpot un remontēt automātikas un mērīšanas iekārtās;
 • savlaicīgi un kvalitatīvi veikt montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, vadoties pēc atbilstošās dokumentācijas vai augstākas kvalifikācijas speciālista vadībā;
 • veikt tehniskās pārbaudes un apkopes automātikas un mērīšanas iekārtām un datu reģistrēšanu darba aprīkojuma reģistrācijas lapās;
 • sniegt tiešajam vadītājam informāciju par savu uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem.

Atrašanās vieta:

Inčukalna PGK, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.

Atalgojums: līdz 1000 EUR (Bruto)

CV un pieteikuma vēstuli ar noradi „ Elektromehānisko iekārtu mehāniķis” lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv līdz 2020. gada 5. maijam.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Energosistēmu dienesta  vadītāju Māri Eihvaldu pa tālruni 67048081.

Lasīt vairāk

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.

05.05.2020

Remontatslēdznieks

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu uz remontatslēdznieka amatu Gāzes kompresoru dienestā.

Galvenās prasības pretendentam:

 • vidējā tehniskā vai tehnisko specialitāšu arodvidusskolas izglītība ( vēlama koledžas izglītība mašīnbūvē);
 • valsts valodas (B līmeņa 2. pakāpe), kā arī angļu un krievu valodas prasmes (darbam ar tehnisko dokumentāciju);
 • pieredze iekšdedzes dzinēju remontēšanā;
 • vēlamas zināšanas par rūpniecisko iekārtu ekspluatāciju, iekšdedzes dzinēju un turbīnas tipa dzinēju uzbūvi un remontu;
 • uzmanības noturība, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu un sadarboties ar citiem darbiniekiem;
 • prasme darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • stresa noturība kritiskās situācijās.

Galvenie darba pienākumi:

 • apkalpot un remontēt gāzes moto kompresorus vai turbīnas tipa gāzes pārsūknēšanas agregātus;
 • iepazīties ar iekārtu stāvokli un darba režīmu, pārzināt remonta un apkopju tehnoloģijas;
 • veikt darbu ar agregātu diagnostikas aparatūru;
 • veikt ikdienas iekārtu apgaitas un apsekošanas darbus;
 • informēt Dienesta inženieri vai meistaru par apgaitu un diagnostikas rezultātiem.
 • sistemātiski pilnveidot darba pienākumu veikšanai nepieciešamās iemaņas un zināšanas, celt savu kvalifikāciju;
 • racionāli izmantot materiālus, inventāru, darba līdzekļus, materiālās vērtības, sekmēt energoresursu ekonomiju;
 • ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un darba kārtības noteikumus, lietot atbilstošus individuālos darba aizsardzības un citus noteiktos drošības līdzekļus.

Atrašanās vieta:

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas novads, Krimuldas pagasts.

Atalgojums: līdz 1000 EUR (Bruto)

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi „ Remontatslēdznieks” lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv vai andris.smilga@conexus.lv līdz 2020. gada 5. maijam.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Gāzes kompresoru dienesta vadītāju Andri Smilgu pa tālruni 67048051.

Lasīt vairāk

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas novads, Krimuldas pagasts.

05.05.2020

Kompresoru mašīnists

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu uz Kompresoru mašīnista amatu Gāzes kompresoru dienestā.

Galvenās prasības pretendentam:

 • vidējā tehniskā vai tehnisko specialitāšu arodvidusskolas izglītība ( vēlama koledžas izglītība mašīnbūvē);
 • valsts valodas (B līmeņa 2. pakāpe), kā arī angļu un krievu valodas prasmes (darbam ar tehnisko dokumentāciju);
 • iemaņas rūpniecisko iekārtu ekspluatācijā, remontēšanā un iekārtu apkopes darbos, kā arī remontatslēdznieka un metālapstrādes iemaņas;
 • vēlamas zināšanas par iekšdedzes dzinēju un turbīnas tipa dzinēju uzbūvi un remontu;
 • pieredze darbā ar rūpniecisko vai kuģniecības iekārtu apkalpošanu;
 • prasme darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • uzmanības noturība, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu un sadarboties ar citiem darbiniekiem, stresa noturība kritiskās situācijās.

Galvenie darba pienākumi:

 • ekspluatēt, apkalpot un remontēt gāzes motokompresorus vai turbīnas tipa gāzes pārsūknēšanas agregātus;
 • iepazīties ar iekārtu stāvokli un darba režīmu, pārzināt remonta un apkopju prasības;
 • informēt par maiņas pieņemšanu un par ievērotajām nepilnībām;
 • maiņas laikā veikt regulāru iekārtu un aprīkojuma apskati, pārbaudīt kompresoru darba režīma atbilstību iestādītajam;
 • savlaicīgi veikt ierakstus maiņas žurnālā, atzīmējot visus novērotos trūkumus iekārtu darbā;
 • uzturēt ekonomiskāko un drošāko kompresoru darba režīmu atbilstoši vadības operatīvajām norādēm.

Atrašanās vieta:

Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, Inčukalna pazemes gāzes krātuve

Atalgojums: līdz 1000 EUR (Bruto)

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi „ Kompresoru mašīnists” lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv vai andris.smilga@conexus.lv līdz 2020. gada 5. maijam.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Gāzes kompresoru dienesta vadītāju Andri Smilgu pa tālruni 67048051.

Lasīt vairāk

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas novads, Krimuldas pagasts

05.05.2020

Inženieris

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu  uz inženiera amatu Ražošanas vadības dienestā. 

Galvenās prasības pretendentam:

 • augstākā profesionālā tehniskā izglītība (bakalaura grāds ar specializāciju vides ķīmijā, vai arī citās ķīmijas zinātnēs);
 • valsts valodas zināšanas (C līmeņa 1. pakāpe), angļu valodas zināšanas (B līmeņa 2.pakāpe) un krievu valodas zināšanas (B līmeņa 2. pakāpe); 
 • pieredze vides ķīmijā, laboratorijas darbu veikšanā un vadīšanā; 
 • zināšanas un iemaņas ķīmisko analīžu veikšanā (vēlama pieredze ķīmiskās laboratorijas izveidošanā un attīstībā);
 • prasme sagatavot un strādāt ar normatīvajiem aktiem un praktiskās zināšanas dokumentācijas sagatavošanā;
 • prasme lietot teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti pilnveidot;
 • spēja plānot, organizēt un veikt darba pienākumus pastāvīgi un savlaicīgi;
 • labas saskarsmes prasmes un spēja strādāt komandā;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:

 • sagatavot atskaites, pārskatus, priekšlikumus, citus dokumentus un iesniegt tos Dienesta vadītājam;
 • sadarbībā ar Juridisko daļu, Iepirkuma daļu un Inčukalna PGK dienesta vadītājiem izstrādāt tehniskos uzdevumus, tehniskās specifikācijas atklātiem konkursiem, cenu aptaujām, sarunu procedūrām un pirkšanas pasūtījumiem;
 • sarakste ar pretendentiem (latviešu, krievu un angļu valodā);
 • savas kompetences ietvaros pārzināt spēkā esošos normatīvos aktus un attīstības plānošanas dokumentus, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos un attīstības plānošanas dokumentos, regulāri informējot par izmaiņām Dienesta vadītāju;
 • organizēt un vadīt darbus ķīmiskajā laboratorijā, nodrošināt laboratorijas attīstību un ārpakalpojumu sniegšanu;
 • veikt nepieciešamās darbības, lai sagatavotu laboratoriju akreditācijai, pārakreditācijai Latvijas Nacionālā akreditācijas birojā;
 • sagatavot ķīmisko laboratoriju pārbaudēm vai mērījumu auditiem;
 • ievērot laboratorijas analīžu un mērījumu veikšanas periodiskumu;
 • ķīmiskās laboratorijas mērījumu uzraudzība un kontrole.

Atrašanās vieta:

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts

Atalgojums: sākot no 1300 EUR (Bruto)

CV un pieteikuma vēstuli ar noradi „Inženieris” lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv līdz 2020. gada 5. maijam.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Ražošanas vadības dienesta  vadītāju Nikolaju Gutaroviču pa tālruni 67048011.

Lasīt vairāk

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts

05.05.2020

Uzmanību!

Sakarā ar Pasaules Veselības organizācijas 2020.gada 11.martā izplatīto paziņojumu, ka koronavīrusa Covid-19 izplatība sasniegusi globālās pandēmijas apmērus, ievērojot starptautisko organizāciju un valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo vīrusa transportēšanu un inficēšanos, ar 2020.gada 16.martu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā AS "Conexus Baltic Grid" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.