Publiskā konsultācija par grozījumiem Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), balstoties uz AS “Conexus Baltic Grid” iesniegtajiem grozījumiem Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos, izsludina publisko konsultāciju par noteikumu projektā veiktajām izmaiņām. Pirms noteikumu apstiprināšanas, SPRK aicina tirgus dalībniekus iepazīties ar Noteikumu projektu un sniegt priekšlikumus līdz 12.oktobrim.

Veiktie grozījumi Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos mainīs līdzšinējo kārtību attiecībā uz pārvades sistēmas un balansēšanas pakalpojumu līguma nosacījumiem un balansēšanas  dabasgāzes cenas aprēķinu.

Plašāk:

Konsultāciju dokumentā par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos.

Priekšlikumus un komentārus par Noteikumu projektu SPRK lūdz iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 2018.gada 12.oktobrim.

Pamatojoties uz nepieciešamību izpildīt Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumu nosacījumus, kā arī ievērot Eiropas Komisijas Regulas[1] prasības, AS „Conexus Baltic Grid” sagatavoja un iesniedza SPRK apstiprināšanai Noteikumu grozījumu projektu.

Izvērtējot AS „Conexus Baltic Grid” iesniegtos priekšlikumus, SPRK sagatavoja Noteikumu projektu un uzsāk publisko konsultāciju procesu.  

Atpakaļ