Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu

Inčukalna PGK jaudas palielināšana

Inčukalna PGK jaudas palielināšana

Eiropas Kopējās nozīmes projekts Nr.8.2.4

AS "Conexus Baltic Grid" prioritārais infrastruktūras objekts ir Inčukalna pazemes gāzes krātuve, kam ir jāturpina modernizācija ar mērķi palielināt krātuves elastīgumu, lai nodrošinātu tirgu ar tam nepieciešamajiem produktiem, un krātuves darbības drošību.

2014. gada aprīlī AS "Latvijas Gāze" saņēma Latvijas un Lietuvas Regulatoru lēmumu par pārrobežu izmaksu sadalīšanu projekta pirmajam posmam, kas ir priekšnosacījums līdzfinansējuma saņemšanai no Eiropas fondiem. Savukārt 2014. gada oktobrī notika šī projekta biznesa plāna publiskā apspriešana. Kopējās plānotās pirmā posma izmaksas ir 89,7 milj. EUR. Sākotnēji bija paredzēts, ka pirmais modernizācijas posms noritēs no 2014. gada līdz 2018. gadam, taču sakarā ar to, ka līdz šim projektam nav izdevies piesaistīt līdzfinansējumu no Eiropas fondiem un līdz ar to AS “Conexus Baltic Grid” nepietiek līdzekļu projekta savlaicīgai realizācijai, paredzamais termiņš pirmā posma nobeigšanai ir 2019.gads. Projekta ietvaros tiek veikta urbumu un kompresoru rekonstrukcija un jauna savākšanas punkta celtniecība, aizstājot veco savākšanas punktu, kā rezultātā paaugstināsies krātuves drošība un dabasgāzes ieguves parametri pieaugs no 30 milj. m3 dienā līdz 32 milj. m3 dienā.


Tomēr, sakarā ar izmaiņām reģionālajā gāzes tirgū, ir nepieciešams precizēt darbus, kas ir jāveic krātuvē. AS “Conexus Baltic Grid” ir saņēmis Eiropas komisijas lēmumu par to, ka no Infrastruktūras fonda CEF līdzekļiem, ir piešķirti 50% no nepieciešamajiem 300 000 Eiro izpētes veikšanai par Inčukalna PGK elastīguma palielināšanu un tās izmantošanu kā stratēģisku krātuvi reģiona vajadzībām. Izpēte ir uzsākta un to ir paredzēts pabeigt līdz 2017.gada oktobra beigām. Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, tiks precizēts Inčukalna PGK veicamo darbu plāns.  

 

Atpakaļ